Tex-Color ®
 TÜV
ISO 9001:2001
 Cech pro zateplování budov

Kontaktní zateplovací systém TEX-COLOR B1

Je moderní izolační systém vycházející z nejnovějších poznatků tepelné techniky a stavební fyziky. Jedná se o kontaktní zateplovací systém složený z polystyrénových desek EPS-F a výztužné armovací vrstvy opatřené konečnou povrchovou úpravou.

 Kontaktní zateplovací systém TEX-COLOR B1

Přednosti pěnového polystyrénu

  • Nízká tepelná vodivost
  • Nízká hmotnost
  • Mechanická odolnost
  • Nízká nasákavost vody
  • Snadná manipulace a instalace
  • Chemická odolnost
  • Univerzálnost
  • Odolnost proti stárnutí

Široká možnost volby konečných povrchových úprav tepelně izolačního systému Tex-Color B1 umožňuje nejen individuální ztvárnění fasády, ale současně i difúzi vodních par konstrukcí a dlouhodobou ochranu fasády proti povětrnostním vlivům.

Finální úpravu tvoří minerální, silikátové, akrylátové, silikonové a silikon-pryskyřičné omítky vynikající kvality, které splňují požadavky stavební fyziky.
Předností jsou odolnost proti trhlinám, elasticita a vysoká vodoodolnost.

Výběr barevných odstínů pro zateplovací systémy

Pro tepelně izolační systémy jsou vhodné barevné odstíny s hodnotou světelného odrazu HBW 30 ( z dopadajícího množství světla se odrazí 30% ).
Při výběru barevného odstínu povrchové úpravy je nutné zohledňovat strukturu povrchu, velikosti plochy a umístění zateplovaného objektu.

Produktový průvodce

TexColor Karlovy Vary, spol. s r. o. — Mostecká 107 — 362 32 Otovice u K. Varů — tel.: +420 353 226 304 — e-mail: info@kv.tex-color.cz Vytvořilo studio MARKOnet.cz, © 2008