Tex-Color ®
 TÜV
ISO 9001:2001
 Cech pro zateplování budov

Kontaktní zateplovací systémy

Zateplení domu, přesnějí dodatečná tepelná izolace ETICS je v době výrazného zvyšování cen energií na vytápění velmi aktuální. Tepelná izolace znamená ušetření energie. Šetří vzácné přírodní suroviny, snižuje množství škodlivin v ovzduší a tím sehrává důležitou roli při ochraně životního prostředí.
K dosažení tohoto cíle přispívají i kontaktní zateplovací systémy Tex-Color.

Fasádní tepelně izolační systémy Tex-Color jsou vhodné nejen pro dodatečnou tepelnou izolaci starých objektů, ale také pro zateplení nových staveb. Velmi dobře se také uplatní při sanaci poškozených fasád, zejména domů postavených panelovou technologií.

Volba zateplovacího systému musí vycházet z tepelně technických výpočtů pro konkrétní objekt. Kontaktní zateplovací systémy Tex-Color jsou v praxi osvědčené, certifikované systémy, zohledňující všechna kritéria, včetně kritérií ekonomických. Splňují všechny požadavky v plném rozsahu za předpokladu dodržení technoilogických postupů, použitím schválených komponent a precizním zpracováním.

Zateplovací systémy Tex-Color splňují nejen parametry českých, ale i evropských technických norem, vyhovují ve své oblasti nejnáročnějším požadavkům kvalitativní třídy "A" předepsaných Cechem pro zateplování budov.

Výhody zateplovacích systémů Tex-Color B1 a Tex-Color A2

  • Lze je aplikovat na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí, s použitím speciálního stavebního lepidla také na dřevo, sklo apod.
  • Odstraňují tepelné mosty
  • Zamezují tvorbě trhlin ve zdivu vznikajících v důsledků kolísání teplot
  • Zajišťují příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i v létě
  • Možnost individuálního ztvárnění fasády
  • Podstatně prodlužují životnost fasády
  • Snižují náklady na vytápění

Příslušenství pro kontaktní zateplovací systémy

Pro špičkovou kvalitu zateplení dodáváme kompletní sortiment montážního příslušenství.
Jedná se o soklové lišty s okapničkou, zatloukací a talířévé hmoždinky, lišty na ochranu rohů, armovací tkaniny, které jsou součástí standardní skladebnosti.

Pro dosažení vyšší úrovně životnosti a estetické úrovně dodáváme zceal nové prvky pro řešení speciálních detailů napojení.

Barevná úprava

Tex-Color nabízí barvy a barevné omítky ve velkém výběru, odpovídající vkusu a přání každého jednotlivce. Právě barva dává budovám zvláštní ráz, propůjčuje styl a individualitu.
Jednotlivé stavební prvky mohou zkrásnět a domy dostat svůj vlastní "obličej".

Produktový průvodce

TexColor Karlovy Vary, spol. s r. o. — Mostecká 107 — 362 32 Otovice u K. Varů — tel.: +420 353 226 304 — e-mail: info@kv.tex-color.cz Vytvořilo studio MARKOnet.cz, © 2008