Tex-Color ®
 TÜV
ISO 9001:2001
 Cech pro zateplování budov

Sanace trhlin

Fasády patří k plochám, které jsou zatíženy nejen povětrnostními vlivy, ale také agresivitou životního prostředí. Výsledkem působení těchto negativních vlivů je pak vznik trhlin v omítkách a nátěrech. Z tohoto důvodu přichází společnost TexColor s novými speciálními materiály, které svými vlastnostmi zajišťují dlouhodobě ochranu proti vzniku trhlin.

Riss-Grund TC 3104
Neelastická základní barva zatahující trhliny, určená pro sanaci nátěrovou technikou

Riss-Elast TC 2406
Elastizující silikon-pryskyřičná fasádní barva, která zpevní vlásečnicové a síťové trhliny a trvale je pořekryje

Riss-Armierungsspachtel TC 4707
Disperzní armovací stěrka, připravená k použití s vkládáním armovací tkaniny

Riss-Spachtel TC 4709
Kplnění trhlin v omítkách větších než 5 mm

Riss-Füller TC 4708
Elastoplastická jednokomponentní těsnící hmota k uzavírání jednotlivých prasklin menších než 5 mm

Silikonharz Füllfarbe 1271
Vodou ředitelný zakládní plnící nátěr, který spojuje vlastnosti disperzních a silikátových barev.

SHF Faserarmiert 1272
Vodou ředitelný základní nátěr na silikon-praskyřičné bázi určený pro překlenutí trhlinek.

Produktový průvodce

TexColor Karlovy Vary, spol. s r. o. — Mostecká 107 — 362 32 Otovice u K. Varů — tel.: +420 353 226 304 — e-mail: info@kv.tex-color.cz Vytvořilo studio MARKOnet.cz, © 2008