Podporujeme vaši budoucnost

 

V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 Podporujeme vaši budoucnost

Posílení profesních kompetencí
zaměstnanců Texcolor Č. Budějovice, spol. s r.o.

Naše společnost se stala úspěšným žadatelem o dotaci financovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stali jsme se příjemcem dotace v rámci programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 35, kterou administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podporu jsme získali na projekt s názvem Posílení profesních kompetencí zaměstnanců Texcolor Č. Budějovice, spol. s r.o. s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01262. Projekt byl zahájen 1.10.2010 a jeho ukončení je naplánováno na 30.9.2011.

Naše společnost se rozhodla vytvořit v rámci tohoto projektu komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců. Vzdělávání je zaměřeno na 19 zaměstnanců společnosti ze skupiny top management, střední management, administrativa, mistři a dělníci. Vzdělávací program je rozvržen do 7 vzdělávacích klíčových aktivit a to:

 1. KA 02 – Rozvoj měkkých dovedností – tato vzdělávací aktivita se zaměří na rozšíření kompetencí v oblasti komunikace v obtížných situacích, organizace a plánování,
 2. KA 03 – Rozvoj obchodních dovedností – tato vzdělávací aktivita se zaměří na rozšíření kompetencí v oblasti nalezení optimální cesty úspěšného obchodníka, včetně obchodní psychologie,
 3. KA 04 – Rozvoj prezentačních dovedností – tato vzdělávací aktivita se zaměří na rozšíření kompetencí v oblasti dokonalé prezentace společnosti, potažmo účastníka samého,
 4. KA 05 – Rozvoj dovedností Firemní komunikace a kultury – tato vzdělávací aktivita má napomoci efektivní týmové práci, bezkonfliktním pracovním vztahům a profesionální image firmy,
 5. KA 06 – Kurz ke zvýšení PC dovedností – vzdělávací aktivity prioritně zaměřené na zvýšení počítačových znalostí a dovedností,
 6. KA 07 – Rozvoj jazykových dovedností – v rámci této klíčové aktivity budou realizovány kurzy obecného německého jazyka v pokročilé úrovni,
 7. KA 08 – Rozvoj odborných způsobilostí – v rámci této klíčové aktivity bude realizován kurz Finanční řízení pro nefinanční manažery.

Vzdělávací aktivity společnosti

Vzdělávací aktivity byly zahájeny v měsíci březnu 2011 a ukončeny v srpnu 2011.

MĚSÍČNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

BŘEZEN 2011

 • Cesta úspěšného obchodníka
 • Vnitrofiremní komunikace

DUBEN 2011

 • Vnitrofiremní komunikace
 • Týmová spolupráce v praxi

KVĚTEN 2011

 • Organizace a plánování

ČERVEN 2011

 • Prezentační dovednosti v praxi
 • Zvládání stresu a řízení konfliktu v pracovním procesu

ČERVENEC 2011

 • Komunikace v obtížných situacích
 • Finanční řízení pro nefinanční manažery

SRPEN 2011

 • MS Excel pro středně pokročilé
 • MS Word pro středně pokročilé
 • MS Power Point

V průběhu měsíců březen – srpen 2011 probíhala ve společnosti také jazyková výuka (Němčina pro středně pokročilé).

Na konci září 2011 byl projekt úspěšně ukončen. Byly ukončeny všechny projektové aktivity a zahájeny práce na přípravě závěrečné monitorovací zprávy, která bude předložena Ministerstvu práce a sociálních věcí do 30. 11. 2011.

„Naše odbornost je garantována členstvím v Cechu pro zateplování budov“

Kontakty

Sekretariát
tel, fax: +420 387 432 750
e-mail: info@cb.tex-color.cz

Obchodní úsek
mobil: +420 777 281 156
e-mail: obchod@cb.tex-color.cz

TexColor Č.Budějovice spol. s r.o.
Vráto 87, 370 01 České Budějovice

GPS souřadnice
48°59'9.319"N, 14°31'41.732"E

 

czbtüvcertISO 9001:2001